Tiedotteet 2020

Kesäkuun vesitilannekatsaus: Vähäsateinen ja lämmin sää on laskenut järvien, jokien ja pohjaveden pinnat tavanomaista alemmalle tasolle (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa jokien virtaamat ovat ajankohtaan nähden hyvin pieniä. Luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat laskivat jo kesäkuun aikana loppukesälle tyypillisille tasoille. Monet alueen säännöstellyistä järvistä ovat laskeneet lähelle säännöstelyn alarajaa, missä ne eivät ole olleet aiemmin mittaushistorian aikana jo tässä vaiheessa kesää. Esimerkiksi Kalajärven tekojärvi on nyt kesäkuun lopussa muutaman sentin päässä kesäajan alarajasta 105,00 kun järven pinta yleensä tähän aikaan on tasolla 105,25. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on pienennetty kesäkuun aikana säännöstelylupien mukaisiin minimivirtaamiin.

Kyrönjoen alaosalla virtaama oli kesäkuun lopulla noin 4 m3/s, Lapuanjoen alaosalla noin 3,5 m3/s, Perhonjoen alaosalla noin 4 m3/s ja Närpiönjoen alaosalla vain noin 0,3 m3/s. Tämänhetkinen vesitilanne on seurausta kesäkuun lämpimistä säistä ja pienistä sademääristä. Kesäkuun sää on ollut poikkeuksellisen kuivaa ja jos kuivuus jatkuu, voivat järvet laskea jopa poikkeuksellisen alas. Maaperä on nyt niin kuivaa, että sateita tarvitaan runsaasti, jotta niiden vaikutukset näkyisivät vesistöissä.

Happamuustilanne jokivesissä vastaa tyypillisiä kesän olosuhteita pH: n ollessa pääosin 6-7 välillä. Vähäisistä sateista ja siten vähäisistä huuhtoumista johtuen olivat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet varsin alhaisia. Alivirtaamaolosuhteissa tyypillisesti korostuvat asutuksen ja teollisuuden jätevesien vaikutukset veden laatuun, kun taas hajakuormituksen vaikutukset lievenevät.

Ajankohdalle tyypillisesti pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet laskussa koko kesäkuun ajan. Lämpimän ja kuivan alkukesän takia pohjavedenpinnat ovat tosin jo laskeneet tavanomaisen tason alle.

Tietoa vedenkorkeuksista ja virtaamista:

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto, puh. 0295 027 926 (säännöstely ja virtaamat Lapuanjoki, Kyrönjoki, Närpiönjoki)
  • Vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971 (säännöstely ja virtaamat Perhonjoki, Ähtävänjoki, Purmonjoki)
  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
  • Ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty